Så här arbetar vi

När vi på CALM utför piercingar så används alltid handskar, verktyg och smycken som har steriliserats och vars förpackningar öppnas precis innan piercing-tillfället.
Vävnaden där piercingen skall placeras rengörs noga av piercaren innan piercing-tillfället.

Själva genomförandet av piercingen beror på vad det är för typ av piercing och är något som piercaren går igenom innan genomförandet.


VARFÖR ANVÄNDER CALM INTE PIERCING-PISTOLER?

På CALM använder vi oss EJ av så kallade ”piercing-pistoler” eller ”håltagnings-pistoler” utan endast nålar som är menade till att användas vid piercing.

Anledningen till detta är att dessa ”pistoler” orsakar onödigt mycket skada vid piercing-tillfället då de med kraft slår smycket igenom vävnaden.

Värt att nämna är även det att de smycken som man laddar dessa ”pistoler” med inte är särskilt vassa vilket bidrar till mer trauma när smycket trycks igenom huden. Smyckena är inte heller designade för att lämna utrymmer för kroppen att svullna upp, något som alltid sker vid en piercing, utan sitter allt för ofta alldeles för tajt mot in- och utgångshålet vilket hindrar kroppen från att dränera såret samt försvårar möjligheten att hålla såret rent.

”Pistolerna” är även ofta tillverkade i plast vilket leder till att de inte kan steriliseras i en vakuumautoklav då temperaturen vid steriliseringen smälter plasten.

Om du går till frisören för att pierca dig, skulle du då gå till piercaren för att klippa håret?